zpět na úvodní stránku

 

Děkujeme za vaši účast na XXVI. kongresu ČSARIM


Vážení účastníci,

organizační výbor i všichni organizátoři byli velmi rádi, že vás mohli přivítat na XXVI. kongresu České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, který se konal 2. až 4. října 2019 v pavilonu "E" brněnského výstaviště.

Rádi bychom poděkovali vám všem, kolegyním a kolegům, kteří jste se kongresu zúčast­ni­li, a také partnerům kongresu a vystavovatel­ským firmám.

Těšíme se opět na shledání s vámi všemi v roce 2020, kdy XXVII. kon­gre­s ČSARIM bude konán v rámci světového kongresu WCA 2020.

prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
Prezident kongresu

doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.
Výkonný prezident

prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
Čestný prezident

 

Fotogalerie

Jsme rádi, že se nám podařilo zachytit zajímavé okamžiky z  průběhu kongresu. Fotografie najdete pod těmito odkazy:

 

Prezentace

Prezentace k přednáškám najdete na webu společnosti ČSARIM /prezentace budou k dispozici od 16. října 2019/.

Prezentace budou do 23. října k dispozici všem účastníkům kongresu. Po tomto datu budou přístupné pouze pro členy ČSARIM.
 

Ceny předané na XXVI. kongresu ČSARIM

Lékaři – nejlepší volné sdělení

Chirurgické podmínky při použití rokuronia versus sukcinylcholinu u císařského řezu: randomizovaná studie
Tereza Bartošová, Pavlína Nosková, Veronika Fundová, Jan Bláha
KARIM 1. LF UK a VFN v Praze

Nelékařský zdravotnický personál – nejlepší volné sdělení – cena Aleny Stárkové

Adenosin, využití při operačním řešení aneurysma v neurochirurgii z pohledu anesteziologické sestry
Lenka Škardová, Pavla Třísková, Gabriela Konečná Bachová, Václav Červený, Jiří Pouska
Fakultní nemocnice Plzeň; Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM)

 

XXVI. kongres ČSARIM v číslech

Statistiky sekcí a přednášek

Celkem: 65 SEKCÍ (263 přednášek)

  • 29 lékařských (121 přednášek)
  • 6 pro nelékařské zdravotnické pracovníky (40 přednášek)
  • 11 workshopů (11 a více přednášek)
  • 4 edukační lekce (13 přednášek)
  • 8 firemních sympozií (24 přednášek)
  • 5 e-posterové sekcí (51 e-posterů)
  • 2 sekce zahájení a zakončení (3 přednášky)
Statistika registrace

Úvodní slovo

Vážení účastníci XXVI. národního kongres ČSARIM, milé kolegyně, kolegové,

dovolte mi Vás jménem organizátorů tohoto každoročního setkání pozvat do Brna, kde se bude kongres konat v prostorách brněnského výstaviště. Brno samotné však zdaleka není jen veletržním městem. Je živě tepající moravskou metropolí, které náleží mnoho dalších přívlastků. Je městem funkcionalistickým. Symbolem tohoto architektonické směru je jistě vila Tugendhat známá nejen milovníkům architektury, ale například i příznivcům kvalitní literatury či filmu. Málokdo však ví, že dalšími funkcionalistickými perlami se Brno jen hemží a v tomto stylu byla postavena i původní brněnská dětská nemocnice. Ne náhodou nový jednotný vizuální styl Masarykovy univerzity je u příležitosti stého výročí jejího založení laděn takto. Stačí tedy jen objevovat. Brno je nepochybně městem akademickým. V průběhu akademického roku se počet jeho obyvatel takřka zdvojnásobí. Nejstarší univerzitou je právě stoletá Masarykova univerzita. Jednou z jejích zakládajících fakult byla lékařská fakulta. Návštěva univerzitních prostor, a to nejen historických, stojí určitě za doporučení. Brno je pevně etablovaným městem na kulinářské mapě České republiky. Ještě větší slávu než defilé kvalitních restaurací a hospůdek však získaly brněnské bary, například ten, který vlastně ani neexistuje. Brno je bránou do Moravského krasu, je tedy i městem speleologickým. Na poměrně malé ploše naleznete hned za poslední značkou vymezující území města tisíce krasových jevů, kterým dominují veřejně přístupné jeskyně a krasové systémy. A v neposlední řadě je Brno i městem historickým. Nad městem jej po staletí střeží majestátní hradní pevnost Špilberk, na protějším kopci ji důstojně zdraví chrám sv. Petra a Pavla a i v brněnském podzemí je mimořádně živo, nehovoříme-li o kapucínské hrobce. Tedy pokud Vám v našlapaném programu našeho kongresu zbyde čas, nudit se jistě nebudete.

My ale věříme, že ten hlavní důvod, proč do Brna budete vážit cestu, bude především odborný. Program kongresu bude vyvážený s akcentem na některá z aktuálních témat našeho oboru. Základními pilíři budou, jak je již dobrou tradicí, lékařská a sesterská část. Kvalitní řečníky vybrané pečlivě vědeckým výborem kongresu z českých a slovenských hvězd našeho oboru doplní na jedné straně naši mladí kolegové na straně druhé zahraniční vyzvaní řečníci. Velký důraz bude kladen na aktivní účastníky. Nejen, že budete vyzýváni k účasti na mnoha workshopech, ale současně také věříme, že Vámi tvořená posterová sekce bude patřit opět ke koření našeho kongresu. I proto budou mít prezentující autoři posterů výhodnější registrační poplatek. Velká pozornost bude též věnována jednotlivým sekcím ČSARIM, kde bychom rádi vyzdvihli především aktivitu Sekce Mladých anesteziologů.

Velmi důležitou a tradiční součástí kongresu bude výstava a prezentace partnerů. Věříme, že letos bude mimořádně bohatá na novinky z jejich portfolia a tedy si prosím nenechte ujít příležitost se s těmito novinkami seznámit.

Na závěr mi dovolte poděkovat. Ať již bude kongres jakkoli zdařilý, je nepochybné, že to hlavní poděkování musí směřovat k jednotlivým řečníkům a lektorům, dále k Vám účastníkům a v neposlední řadě směrem k našim partnerům. Bez nikoho z Vás  by nebyl kongres úspěšným a dost možná by ani nebyl.

Těšíme se na setkání s Vámi v časně podzimním Brně.

Za Vědecký a Organizační výbor

Petr Štourač, Dagmar Seidlová a Markéta Říhová

 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych vás jménem výboru ČSARIM pozval na XXVI. kongres naší odborné společnosti do Brna. Letošní kongres probíhá po 4 letech pod gescí nového výboru a ve znamení určité generační výměny, jeho směrování je však stále stejné – být vrcholnou odbornou akcí oboru a celé anesteziologické komunity, diskutovat odborná témata nejenom pohledem současného stavu odborného poznání, ale i prizmatem rozdílných klinických zkušeností, reflektovat rozvoj oboru tzv. ve světě, konfrontovat odborné názory či postoje mezi sebou.

V dnešní době prakticky okamžité dostupnosti informací se role velkých kongresů mění. Kongresy již nejsou primárně místem získávání informací, ale ve stejné míře (nebo dokonce již možná převažujícím významem) místem setkávání, na která v běžném pracovním životě není čas. Místem, kdy máme čas mentálně opustit denní rutinu, přemýšlet nad odbornými problémy vlastního pracoviště zvenku, získávat inspiraci pro případnou změnu každodenní praxe nebo i pro výzkum (pro mě v neposlední řadě i místem, kdy mohu ráno spát o něco déle a mám pak nachystanou snídani).

Výše uvedené aspekty kongresu jsou nenahraditelné žádným čtením odborných časopisů, a i proto si vás dovoluji pozvat v co největším počtu. Vědecký výbor připravuje vynikající odborný program, který by bylo škoda nevidět či neslyšet, velkorysé prostředí kongresu pak bude důstojným a příjemným místem vašich profesních i kolegiálních setkání, pokud k nim nezvolíte třeba některý z příjemných brněnských barů či nějakou z vlídných hospůdek, jak avizují ve svém Úvodním slově kolegové z Vědeckého a Organizačního výboru.

Každý z nás očekává od kongresu vždy trošku něco jiného. Pokud se ale chcete ve svém profesním životě na pár dní zastavit, diskutovat vaše vidění oboru s jinými kolegy, slyšet různé odborné názory a dopřát si pár dnů osobní "diastoly", pak se vsadím (téměř) o cokoliv, že účast na kongresu ČSARIM 2019 za to stojí.

Vladimír Černý
Prezident kongresu

 

Sekretariát kongresu
GUARANT International spol. s r. o.
Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4
Tel.: 284 001 444, Fax: 284 001 448
E-mail: csarim2019@guarant.cz

© 2019 GUARANT International spol. s r. o.