zpět na úvodní stránku

Abstrakty

 

Lékaři

Pro zaslání abstraktů použijte tento ON-LINE FORMULÁŘ

Sestry

Pro zaslání příspěvků použijte tento ON-LINE FORMULÁŘ

Text je ve formě přehledového článku, kazuistiky, výzkumu, speciálního sdělení.

 

  • Text strukturujte prosím následovně: Úvod – Cíl a metody – Výsledky – Závěr – Literatura.
    Literatura obsahuje pouze prameny, na které autor v textu odvolává. Citace se uvádějí v po­řadí, v jakém se vyskytují v textu.
  • Maximální počet slov je 250.
  • K abstraktu lze přidat maximálně 2 grafy/tabulky.
  • Abstrakty prosím zašlete nejpozději do 31. 7. 2019.
  • Autoři budou vyrozuměni o přijetí do 30. 8. 2019.
  • Termín pro zaslání opraveného abstraktu na základě recenze vědeckého výboru: do 23. 8. 2019.

Sekretariát kongresu
GUARANT International spol. s r. o.
Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4
Tel.: 284 001 444, Fax: 284 001 448
E-mail: csarim2019@guarant.cz

© 2019 GUARANT International spol. s r. o.