zpět na úvodní stránku

Programový přehled

 
                       
                             
                     
                                                              
                  
           
             
 

Středa, 2. 10. 2019

  Sál E1c Sál E1b Sál E1a Sál E3 Sál E2 Salonek S3 Salonek S5
09:00-10:30 EL: Jak na to... maligní hypertermie EL: Jak na to... EL: Rizika v perioperační medicíně 09:00-10:45 WS: Praktický úvod pro ultrazvukem navigované kanylace cévního systému pro sestry I NLZPS: Rok v přehledu EL: Hemodynamické optimalizace  
10:30-10:45 Přestávka na kávu Přestávka na kávu
10:45-12:00 ZAHÁJENÍ KONGRESU
Lemonova přednáška: Báječná léta s alkoholem v oboru AIM aneb Route Sixty Six
Pavel Ševčík (Ostrava)
         
  11:00-12:45 WS: Praktický úvod pro ultrazvukem navigované kanylace cévního systému pro sestry II      
12:00-13:15 *Satelitní sympozium: AbbVie s.r.o. *Satelitní sympozium: MSD Czech Republic s.r.o.        
13:15-14:30 *Satelitní sympozium: BAXTER CZECH spol. s r.o. *Satelitní sympozium: medisap, s.r.o.       WS vrchních sester, NLZP: Kulatý stůl - 1. setkání vrchních sester pracujících v oboru intenzivní péče. Výbor sekce ARIP ČAS  
14:30-16:00 LS - VARIA: Patient Blood Management LS - ANESTEZIOLOGIE: Zajištění dýchacích cest LS GYNEKOLOGIE-PORODNICTVÍ LS - EDUKACE: Simulace s vysokou mírou věrnosti v oboru AIM NLZPS: Stejná, přesto jiná...    
14:30-16:00 LS: Prezentace e-posterů / Poster area (vstup z Foyer 1)
16:00-16:30 Přestávka na kávu
16:30-18:00 LS - ČRR: Kardiopulmonální resuscitace LS - EDUKACE: Simulace s nízkou mírou věrnosti v AIM LS - JAK NA TO: Základy vědecké práce pro lékaře oboru AIM LS - INTENZIVNÍ MEDICÍNA: Perioperační medicína NLZPS: Naše zkušenosti I Setkání členů a příznivců Sekce mladých anesteziologů a intenzivistů  
18:00-19:00 Uvítací přípitek

 

Čtvrtek, 3. 10. 2019

  Sál E1c Sál E1b Sál E1a Sál E3 Sál E2 Salonek S3 Salonek S5
08:30-10:00 LS - GYNEKOLOGIE-PORODNICTVÍ LS - ANESTEZIOLOGIE: Koncept ERAS v reálné perioperační praxi LS - EDUKACE: TOP 10 publikací v ... LS - VARIA: Farmakologie v Anesteziologii a intenzivní péči NLZPS: Teplotní management 08:30-09:50 WS: Jak připravit klinickou studii 08:30-12:00 WS: Je bezpečné uspávat desfluranem? Simulační WS, kde si nacvičíte zvládnutí komplikací během anestezie
10:00-10:30 Přestávka na kávu
10:30-12:00 LS - VARIA: Akutní a chronická bolest LS: Sekce Mladých anesteziologů a intenzivistů, Panelová diskuze LS - VARIA: Sběr dat a jejich význam pro činnost oboru, Panelová diskuze LS - VARIA: Historie oboru NLZPS: Pacient v intenzivní péči 10:10-11:30 WS: POCUS: Diagnostika hluboké žilní trombózy pro lékaře i nelékaře
12:00-13:15 *Satelitní sympozium: Aesculap Akademie *Satelitní sympozium: CSL BEHRING s.r.o.       12:00-14:00 WS: Jak připravit výukovou lekci za pomoci interaktivních algoritmů AKUTNĚ.CZ  
13:15-14:30 *Satelitní sympozium: B. Braun Medical s.r.o. *Satelitní sympozium: Fresenius Kabi s.r.o.       13:00-16:30 WS: Je bezpečné uspávat desfluranem? Simulační WS, kde si nacvičíte zvládnutí komplikací během anestezie
14:30-16:00 LS - NEJ ABSTRAKTA LS - VARIA: Etika a právo v oboru AIM LS - INTENZIVNÍ MEDICÍNA: Top of CSIM LS - ANESTEZIOLOGIE: Naši anesteziologové na zahraničních misích a v mimořádných podmínkách NLZPS: Co nám pomáhá  
14:30-16:00 NLZPS: Prezentace e-posterů / Poster area (vstup z Foyer 1)
16:00-16:30 Přestávka na kávu 16:00-18:00 Praktický WS pro lékaře – Úvod do ultrazvuku při léčbě bolesti
16:30-18:00 LS - INTENZIVNÍ MEDICÍNA: Sedace v intenzivní péči LS - ANESTEZIOLOGIE: Regionální anestezie LS - ANESTEZIOLOGIE: Dětská anestezie LS - ANESTEZIOLOGIE a intenzivní péče v neurochirurgii NLZPS: Naše zkušenosti II  
20:00 Společenský večer / SONO Music Club

 

Pátek, 4. 10. 2019

  Sál E1c Sál E1b Sál E1a Sál E3 Sál E2 Salonek S3 Salonek S5
08:30-10:00 LS: Speciální téma LS: Přednemocniční neodkladná péče a její návaznost na obor AIM         09:00-10:00 WS s využitím TestChest
10:00-10:30 Přestávka na kávu   10:00-11:00 WS s využitím TestChest
10:30-12:00 LS - ANESTEZIOLOGIE: Srdeční zástava nejen na operačním sále z neobvyklé příčiny LS - ANESTEZIOLOGIE: Privátní anestezie          
12:00-12:30 Zakončení kongresu            

*Satelitní sympozia: 15 min. příprava + 60 min. odborný program

Sekretariát kongresu
GUARANT International spol. s r. o.
Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4
Tel.: 284 001 444, Fax: 284 001 448
E-mail: csarim2019@guarant.cz

© 2019 GUARANT International spol. s r. o.