zpět na úvodní stránku

Seznam e-posterů LS

 

Lékařská posterová sekce bude probíhat formou prezentace e-posterů:
ve středu 2.10. od 14:30 do 16:00 v Poster area (vstup z Foyer 1)

Předsedající: Jan Beneš, Dušan Mach, Martina Klincová, Martina Kosinová

 

E-poster board 1 – Lékařská sekce 1

Předsedající: Martina Kosinová

ID 10: Příběh recidivujících laryngitid - co (ne)odhalí magnetická rezonance
Jitka Schreiberová (Hradec Králové)

ID 30: Aktinomykóza - případ rozsáhlé cervikální formy s těžkým septickým šokem
Tomáš Řezáč (Praha)

ID 31: Protrahovaný farmakorezistentní dystonický stav dítěte úspěšně řešený hlubokou mozkovou stimulací
Lucie Moťková (Brno)

ID 41: Kazuistika – trombóza arteria radialis po kanylaci k monitoraci krevního tlaku
Martina Páralová (Brno)

ID 57: Diagnostika primárního imunodeficitu – MSMD (Mendelian Susceptibility to Mycobacterial Disease) s využitím Next-Generation Sequencing a jeho terapie
Miroslav Průcha (Praha)

ID 74: Trombocytopenie vs. pseudotrombocytopenie – interpretace dat krevního obrazu v klinické praxi při inzerci epidurálního katetru
Marek Kovář (Brno)

ID 77: Subdurální hematom u rodičky po aplikaci spinální anestezie
Esther Cheng (Praha)

ID 82: Lze přežít pH 6.627 a BE -36.8 mmol/l?
Barbora Hvězdová (Uherské hradiště)

ID 84: Venous air embolism during Trans-cervical resection of fibroids
Karol Varga (Velká Británie)

ID 32: Vztah kosmického počasí a výskytu kardiogenního plicního edému v přednemocniční neodkladné péči
Marcela Švehlíková (Ústí nad Labem)

ID 46: Shock index for early detection of low plasma fibrinogen in trauma: a prospective observational trial
Josef Škola (Ústí nad Labem)

ID 21: Korelace mezi hemodynamickou účinností kardiopulmonální resuscitace a mírou komprese srdečních komor měřenou transtorakální echokardiografií – experimentální studie
Barbora Pakostová (Ústí nad Labem)

 

E-poster board 2 – Lékařská sekce 2

Předsedající: Dušan Mach

ID 5: Efekt peroperační akutní normovolemické hemodiluce na mikrocirkulaci v kardiochirurgii
Lucie Hrdličková (Brno)

ID 14: Vliv videolaryngoskopie na hloubku zavedení a četnost úprav polohy tracheální rourky – prospektivní randomizovaná studie
Vlasta Dostálová (Hradec Králové)

ID 34: Může podávání medu v pooperačním období snížit bolest u dospělých pacientů po tonzilektomii? Prospektivní randomizovaná placebem kontrolovaná pilotní studie
Alice Kurzová (Praha)

ID 38: A Comparative study of two doses of intrathecal clonidine with hyperbaric bupivacaine in lower segment cesarean section
Yudhyavir Singh (Indie)

ID 48: Anestezie u awake kraniotomií – kam jsme se v ÚVN posunuli
Tomáš Hanulík (Praha)

ID 51: Když pneumothorax při operaci nevadí-naše zkušenosti s uniportální NIVATS
Jan Ferech (Liberec)

ID 62: Intrathékální aplikace morfinu jako nejúčinnější metoda pooperační analgézie u velkých gynekologických výkonů
Katarína Veselá (Praha)

ID 75: Vyšetření epizodické paměti před anestezií testem gest (TEGEST) ve dvou centrech
Michal Horáček (Praha)

ID 40: Vztah mezi zhoršením paměti a oxygenací mozku před karotickou endarterektomií
Michal Horáček (Praha)

ID 76: Vliv celkové anestezie na strukturu sítnice a zrakového nervu
Tomáš Pařízek (Ústí nad Labem)

ID 80: Antagonizace nervosvalové blokády sugammadexem nebo neostigminem u pacientů podstupujících robotický urologický výkon: vliv na čas mezi operacemi a kvalitu zotavení: prospektivní randomizovaná studie
Vladimír Černý (Ústí nad Labem)

 

E-poster board 3 – Lékařská sekce 3

Předsedající: Jan Beneš, Martina Klincová

ID 17: Modifikuje předchozí antibiotická terapie epidemiologii ventilátorové pneumonie?
Jan Papajk (Olomouc)

ID 33: Effects of exercise on patient-centred outcomes in critically ill patients: systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials
Petr Waldauf (Praha)

ID 37: The Prevalence and Incidence of Deep Vein Thrombosis in Mixed ICU
Jan Beneš (Ústí nad Labem)

ID 44: Bifrontální dekompresivní kraniektomie: teorie a praxe
Aleš Rára (Praha)

ID 56: Porovnání výsledků hemokultivačních vyšetření s výsledky PCR vyšetření krve a hladinami prokalcitoninu u pacientů se sepsí – předběžné výsledky
Tomáš Nejtek (Praha)

ID 58: The study of feasibility of ultrasound guided catheterization of right brachiocephalic vein in adult patients
Yudhyavir Singh (Indie)

ID 59: Následná intenzivní péče Ústřední vojenské nemocnice Praha– struktura a outcome pacientů
Jan Votava (Praha)

ID 61: Praktické postupy pro akutní stavy v pooperační péči na JIP v gynekologii a porodnictví
Katarína Veselá (Praha)

ID 68: Mystery of unidentified strong anion in sepsis is solved
Martin Krbec (Praha)

ID 78: ICIS (Intensive Care Infection Score) nový marker sepse?
Olga Hrazdilová (Brno)

 

Sekretariát kongresu
GUARANT International spol. s r. o.
Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4
Tel.: 284 001 444, Fax: 284 001 448
E-mail: csarim2019@guarant.cz

© 2019 GUARANT International spol. s r. o.