zpět na úvodní stránku

Seznam e-posterů NS

 

NLZP e-posterová sekce bude probíhat formou prezentace e-posterů:
ve čtvrtek 3.10. od 14:30 do 16:00 v Poster area (vstup z Foyer 1)

Předsedající: Markéta Říhová, Taťána Maňasová, Šárka Sedláčková, Markéta Bodzašová

 

E-poster board 1 – Nelékařská sekce 1

Předsedající: Taťána Maňasová, Šárka Sedláčková

ID 12: Břišní katastrofa
Michaela Hlávková (Ostrava)

ID 83: Když se podaří neuvěřitelné, aneb léčba fulminantní myokarditidy
Hana Eiglová (Praha)

ID 13: S neuroinfekcí až na dno...
Vladislava Jandorová (Ostrava)

ID 53: Úraz bleskem
Romana Vrátná (Ostrava)

ID 39: Biopsychosociální problematika popáleninového úrazu u dětí
Nikola Kubánková (Ostrava)

ID 85: Polytrauma u dětí
Tereza Ševčíková (Praha)

ID 70: Zkušenosti se simulační medicínou v rámci povinného školení KPR pro zaměstnance FNOL
Radana Halířová (Olomouc)

ID 69: Edukace rodičů nemocných dětí v KPR
Marie Kolodrubcová (Praha)

ID 67: Rotační tromboelastometrie (ROTEM) jako alternativní metoda hodnocení koagulace u traumatizovaného pacienta
Šárka Sedláčková (Praha)

 

E-poster board 2 – Nelékařská sekce 2

Předsedající: Markéta Říhová, Markéta Bodzašová

ID 43: Výročí dámy s lampou - odkaz Florence Nightingale 200 let po jejím narození
Zuzana Mikolášková (Praha)

ID 27: Využití konceptu Bazální stimulace v intenzivní péči
Eliška Baumruková (Plzeň)

ID 25: Spolehlivost diagnostiky trombózy spojené s centrálním žilním katetrem u kriticky nemocných pomocí kompresní ultrasonografie prováděné všeobecnou sestrou intenzivní péče
Lenka Mikšová (Ústí nad Labem)

ID 24: Specifika v ošetřovatelské péči na dětském resuscitačním oddělení ve FN Motol
Hana Heráčková (Praha)

ID 19: Management ošetřovatelské péče o dárce orgánů s diagnostikovanou smrtí mozku
Věra Zapletalová (Plzeň)

ID 26: Bandáž aorty metodou ExoVasc®
Michaela Glűcková (Olomouc)

ID 86: Využití CytoSorb® dialyzační kapsle u pacienta s probíhajícím septickým šokem
Kateřina Bakešová (Hradec Králové)

ID 79: Specializovaná péče o pacienta s impella 5.0 systémem
Monika Körnerová (Praha)

ID 87: Komplikace chřipky u dětského pacienta - rhabdomyolýza
Marie Nymsová (Hradec Králové)

Sekretariát kongresu
GUARANT International spol. s r. o.
Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4
Tel.: 284 001 444, Fax: 284 001 448
E-mail: csarim2019@guarant.cz

© 2019 GUARANT International spol. s r. o.