zpět na úvodní stránku

Nelékařská sekce

 NOVĚ!  Workshop 1. setkání vrchních sester pracujících v oboru intenzivní péče

Středa, 2. 10. 2019

  Sál E2 
09:00-10:30 SEKCE PRO NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY: Rok v přehledu
Předsedající Karel Cvachovec, Erna Mičudová, Jana Flajšingrová, Markéta Říhová
  Ocenění za celoživotní dílo
   
  Teorie a praxe v profesní přípravě všeobecných sester
  Zdeňka Knechtová (Brno)
  Co může NCO NZO nabídnout klinické praxi
  Jana Nekudová (Brno)
  Činnosti prováděné sestrou u lůžka na resuscitačním oddělení - výsledky pilotního šetření
  Marie Zvoníčková (Praha)
  Reforma ošetrovateľstva na Slovensku
  Milan Laurinc (Slovensko)
  Co je nového a přetrvávajícího v ošetřovatelství z pohledu lékaře
  Karel Cvachovec (Praha)
  Sál E3 
09:00-10:45 WORKSHOP: Praktický úvod pro ultrazvukem navigované kanylace cévního systému pro sestry I
  David Doležal (Hradec Králové), Tomáš Piksa (Ústí nad Labem), Daniel Nalos (Ústí nad Labem)
   
10:30-10:45 Přestávka na kávu
  Sál E1c+E1b 
 
10:45-12:00 ZAHÁJENÍ KONGRESU
  Petr Štourač (Brno), Vladimír Černý (Ústí nad Labem/Hradec Králové)
SP Lemonova přednáška: Báječná léta s alkoholem v oboru AIM aneb Route Sixty Six
  Pavel Ševčík (Ostrava)
  Sál E3 
11:00-12:45 WORKSHOP: Praktický úvod pro ultrazvukem navigované kanylace cévního systému pro sestry II
  David Doležal (Hradec Králové), Tomáš Piksa (Ústí nad Labem), Daniel Nalos (Ústí nad Labem)
   
  Sál E1c 
12:00-13:15 Satelitní sympozium: AbbVie s.r.o.
  Sál E1b 
12:00-13:15 Satelitní sympozium: MSD Czech Republic s.r.o.
  Sál E1c 
13:15-14:30 Satelitní sympozium: BAXTER CZECH spol. s r.o.
  Sál E1b 
13:15-14:30 Satelitní sympozium: medisap, s.r.o.
   
  Salonek S3 
13:15-14:30 WORKSHOP vrchních sester, NLZP: Kulatý stůl - 1. setkání vrchních sester pracujících v oboru intenzivní péče
   Srdečně zve Výbor sekce ARIP ČAS
   
  Sál E2 
14:30-16:00 SEKCE PRO NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY: Stejná, přesto jiná...
Předsedající Jana Flajšingrová, Romana Pochylá
  Zátěžové aspekty práce záchranáře
  Romana Pochylá (Brno)
  Urgentní příjem od A do Z
  Jana Flajšingrová (Brno)
  Jeden pacient dva různé pohledy, první pomoc – nemocnice
  Ondřej Ulrych (Praha)
  Specifika a odlišnosti pediatrické intenzivní péče
  Eva Lapčíková (Ostrava)
  Trochu jiná intenzivní péče…
  Jitka Dresslerová (Brno)
  Operace Sophia – námořní mise
  Mario Pytel (Brno)
   
16:00-16:30 Přestávka na kávu
   
  Sál E2 
16:30-18:00 SEKCE PRO NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY: Naše zkušenosti I
Předsedající Markéta Říhová, Milan Laurinc
  Kumulativní bilance v intenzivní péči
  Tomáš Grim (Ostrava)
  Polohovanie hemodynamicky instabilného pacienta na OAIM
  Miloš Čakloš (Slovensko)
  Úskalí a zajímavosti péče o hypermorbidně obézního pacienta v intenzivní péči
  Yvona Grünwaldová (Brno)
  Streptokoková infekce u pacienta po splenektomii
  Margita Huserová (Brno)
  Pneumokoková sepse s multiorgánovým selháním u dětského pacienta
  Martina Lachetová (Brno)
  Komplexní ošetřovatelská péče o dětské pacienty po KPR
  Hana Heráčková (Praha)
   
18:00-19:00 Uvítací přípitek
   

 

Čtvrtek, 3. 10. 2019

  Sál E2 
08:30-10:00 SEKCE PRO NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY: Teplotní management
Předsedající Jana Flajšingrová, Ludmila Syrovátková
  Patofyziologie autoregulace tělesné teploty v lidském organizmu, prewarming a jeho efektivita v praxi                                                     
  Milan Hrobský (Praha)
  Projekt normotermie - implementace v praxi
  Dagmar Hlaváčková (Praha)
  Je libo zahřát?
  Richard Berger (Brno)
  Možnosti měření tělesné teploty v perioperační medicíně
  Milan Hrobský (Praha)
  Ohřev „tekutin“ v perioperační medicíně
  Pavel Neumann (Ústí nad Labem)
  Diskuse na stanovištích, závěr
   
10:00-10:30 Přestávka na kávu
   
  Salonek S3 
10:10-11:30 WORKSHOP: POCUS: Diagnostika hluboké žilní trombózy pro lékaře i nelékaře
  Roman Škulec (Ústí nad Labem)
   
  Sál E2 
10:30-12:00 SEKCE PRO NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY: Pacient v intenzivní péči
Předsedající Renata Vyhlídalová, Branislav Moravčík
  Spánek v intenzivní péči
  Michal Pospíšil (Brno)
  Delirium na ICU
  Markéta Bodzašová (Brno)
  Použití dexmedetomidinu v IP v pediatrii
  Věra Nečasová (Brno)
  Post intenzivní syndrom
  Pavla Ďásková (Brno)
  Život za život
  Jana Fraňková (Brno)
  Role psychologa na KARIM
  Petra Müllerová (Plzeň)
  Sál E1c 
12:00-13:15 Satelitní sympozium: Aesculap Akademie
  Sál E1b 
12:00-13:15 Satelitní sympozium: CSL BEHRING s.r.o.
  Sál E1c 
13:15-14:30 Satelitní sympozium: B. Braun Medical s.r.o.
  Sál E1b 
13:15-14:30 Satelitní sympozium: Fresenius Kabi s.r.o.
   
  Sál E2 
14:30-16:00 SEKCE PRO NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY: Co nám pomáhá
Předsedající Jana Hocková, Eva Lapčíková
  V čem je dnešní sestra přesvědčivě dominantní
  Jarmila Drábková (Praha)
  Zkušenosti s adaptačním procesem KARIM
  Jana Hocková (Praha)
  Musí umět sestra počítat?
  Silvie Poláčková (Brno)
  Mobility protokol jako cesta
  Branislav Moravčík (Brno)
  Elektronická ošetřovatelská dokumentace
  Petr Bauer (Brno)
  Simulace bez legrace
  Radek Kasl (Praha)
  Poster area (vstup z Foyer 1) 
14:30-16:00 SEKCE PRO NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY: Prezentace e-posterů
Předsedající Markéta Říhová, Taťána Maňasová
   
16:00-16:30 Přestávka na kávu
   
  Sál E2 
16:30-18:00 SEKCE PRO NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY: Naše zkušenosti II
Předsedající Markéta Říhová, Taťána Maňasová
  Regionální blokády v pediatrii
  Tereza Kolářová (Brno)
  Využití ventilátoru TwinStream při výkonech ORL
  Hana Nejdlová (Plzeň)
  Adenosin, využití při operačním řešení aneurysma v neurochirurgii z pohledu anesteziologické sestry
  Lenka Škardová (Plzeň)
  Transplantace plic - a co potom?
  Šárka Sedláčková (Praha)
  Vzestup D-dimerů signalizuje selhání ECMO
  Šárka Švecová (Brno)
  Využití extrakorporálního cytokinového adsorbéru u pacientů v septickém stavu
  Lukáš Kubal (Praha)
  SONO Music Club 
20:00 Společenský večer
  Autobusy odjedou v 19:30 od BVV (pavilon E na ulici Křížkovského u brány č. 4). Zpět bude možné využít dopravu v 1:15 a 1:45.

 

 

Sekretariát kongresu
GUARANT International spol. s r. o.
Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4
Tel.: 284 001 444, Fax: 284 001 448
E-mail: csarim2019@guarant.cz

© 2019 GUARANT International spol. s r. o.