zpět na úvodní stránku

Podrobný program /verze k 19. 9. 2019/

 
Vysvětlivky zkratek:
PP = přehledová přednáška, JNT = jak na to..., K = kazuistika/komplikace, EL = edukační lekce, RT/D = společná diskuze, P/C = PRO/CON,
HO = historie oboru, SP = speciální přednáška, WS = workshop
 

Středa, 2. 10. 2019

  Sál E1c 
09:00-10:30 EDUKAČNÍ LEKCE: Jak na to... maligní hypertermie
Předsedající Dagmar Štěpánková, Ivana Schroederová
JNT Jak nepřehlédnout riziko MH, význam svalového testu
  Ivana Schroederová (Brno)
JNT Jak pomáhá genetika, zajímavé rodokmeny
  Martina Klincová (Brno)
JNT Jak se MH vztahuje k myopatiím, anesteziologické přístupy
  Dagmar Štěpánková (Brno)
JNT Jak předcházet klinickým projevům či je rychle léčit: doporučené postupy EMHG pro anesteziologická pracoviště
  Michaela Ťoukálková (Brno)
  Sál E1b 
 
09:00-10:30 EDUKAČNÍ LEKCE: Jak na to...
Předsedající Jan Bláha, Michael Stern
JNT Jak na to... první článek v AIM
  Jiří Málek (Praha)
JNT Jak na to... akutní císařský řez
  Jan Bláha (Praha)
JNT Jak na to... prevence a řešení forenzních následků činnosti anesteziologa a intenzivisty
  Renata Černá Pařízková (Hradec Králové)
JNT Jak na to... začínáme s postgraduální simulací
  Michael Stern (Praha)
  Sál E1a 
09:00-10:30 EDUKAČNÍ LEKCE: Rizika v perioperační medicíně
Předsedající Miloš Chobola, Roman Záhorec
EL Funkční vyšetření nemocného k plánovanému hrudnímu výkonu
  Miloš Chobola (Brno)
EL Využitie pomeru neutrofilov ku lymfocytom (NLR) v perioperačnej medicíne
  Roman Záhorec (Slovensko)
EL Význam anesteziologické ambulance v dětské perioperační medicíně
  Dagmar Krejčí (Brno)
EL Pracovní prostředí anesteziologa a intenzivisty - známe všechna rizika?
  Vladimír Černý (Ústí nad Labem/Hradec Králové)
   
  Salonek S3 
      
09:00-10:30 EDUKAČNÍ LEKCE: Hemodynamické optimalizace
Garant Jan Beneš (Plzeň)
   
  Sál E2 
09:00-10:30 SEKCE PRO NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY: Rok v přehledu
Předsedající Karel Cvachovec, Erna Mičudová, Jana Flašingrová, Markéta Říhová
  Ocenění za celoživotní dílo
  Teorie a praxe v profesní přípravě všeobecných sester
  Zdeňka Knechtová (Brno)
  Co může NCO NZO nabídnout klinické praxi
  Jana Nekudová (Brno)
  Činnosti prováděné sestrou u lůžka na resuscitačním oddělení - výsledky pilotního šetření
  Marie Zvoníčková (Praha)
  Reforma ošetrovateľstva na Slovensku
  Milan Laurinc (Slovensko)
  Co je nového a přetrvávajícího v ošetřovatelství z pohledu lékaře
  Karel Cvachovec (Praha)
  Sál E3 
09:00-10:45 WORKSHOP: Praktický úvod pro ultrazvukem navigované kanylace cévního systému pro sestry I
  David Doležal (Hradec Králové), Tomáš Piksa (Ústí nad Labem), Daniel Nalos (Ústí nad Labem)
   
10:30-10:45 Přestávka na kávu
  Sál E1c+E1b 
 
10:45-12:00 ZAHÁJENÍ KONGRESU
  Petr Štourač (Brno), Vladimír Černý (Ústí nad Labem/Hradec Králové)
SP Lemonova přednáška: Báječná léta s alkoholem v oboru AIM aneb Route Sixty Six
  Pavel Ševčík (Ostrava)
  Sál E3 
11:00-12:45 WORKSHOP: Praktický úvod pro ultrazvukem navigované kanylace cévního systému pro sestry II
  David Doležal (Hradec Králové), Tomáš Piksa (Ústí nad Labem), Daniel Nalos (Ústí nad Labem)
   
  Sál E1c 
12:00-13:15 Satelitní sympozium: AbbVie s.r.o.
  Sál E1b 
12:00-13:15 Satelitní sympozium: MSD Czech Republic s.r.o.
  Sál E1c 
13:15-14:30 Satelitní sympozium: BAXTER CZECH spol. s r.o.
  Sál E1b 
13:15-14:30 Satelitní sympozium: medisap, s.r.o.
   
  Salonek S3 
13:15-14:30 WORKSHOP vrchních sester, NLZP: Kulatý stůl - 1. setkání vrchních sester pracujících v oboru intenzivní péče. Výbor sekce ARIP ČAS
   
   
  Sál E1c 
14:30-16:00 LÉKAŘSKÁ SEKCE - VARIA: Patient Blood Management
Předsedající Ivan Čundrle st., Bronislav Stibor
SP Patient Blood Management - new perspectives
  Kai Zacharowski (Německo)
PP Peripartální anemie
  Dagmar Seidlová (Brno)
PP Albumin z pohledu bezkrevní medicíny
  Helena Antoni (Brno)
SP Přímá orální antikoagulancia na ICU - 10 věcí, které bych měl znát
  Bronislav Stibor (Rakousko)
  Sál E1b 
 
14:30-16:00 LÉKAŘSKÁ SEKCE - ANESTEZIOLOGIE: Zajištění dýchacích cest
Předsedající Pavel Michálek, Josef Škola
PP Supraglotické pomůcky up-to date
  Pavel Michálek (Praha)
JNT Urgentní zajištění dýchacích cest, zkušenosti a doporučení
  Michal Otáhal (Praha)
JNT RSI u rizikového pacienta: praxe versus doporučení
  Jozef Klučka (Brno)
JNT Obtížné zajištění dýchacích cest, jak postupovat v klinické praxi: Doporučení ČSARIM pro obtížné zajištění dýchacích cest
  Josef Škola (Ústí nad Labem)
  Sál E1a 
14:30-16:00 LÉKAŘSKÁ SEKCE GYNEKOLOGIE-PORODNICTVÍ
Předsedající Jan Bláha, Jaroslava Ščamburová
PP Ultrazvuk v rukou porodnického anesteziologa
  Jaroslava Ščamburová (Praha)
PP Prevence a terapie preeklampsie - nová paradigmata z pohledu anesteziologa
  Klára Pešková (Brno)
PP Nejčastější omyly na porodním sále
  Jan Bláha (Praha)
PP Postpunkční cefalea - up to date
  Pavlína Nosková (Praha)
   
  Sál E3 
 
14:30-16:00 LÉKAŘSKÁ SEKCE - EDUKACE: Simulace s vysokou mírou věrnosti v oboru AIM
Předsedající Michael Stern, Olga Klementová
JNT Proč a jak pořádat simulační kurzy
  Michael Stern (Praha)
JNT Struktura simulačních kurzů a řešení problémů
  Tomáš Bačkai (Praha)
SP (Ne)technické dovednosti v simulaci
  Olga Klementová (Olomouc)
SP Role technika v simulační laboratoři
  Tomáš Kovrzek (Praha)
  Sál E2 
14:30-16:00 SEKCE PRO NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY: Stejná, přesto jiná...
Předsedající Jana Flajšingrová, Romana Pochylá
  Zátěžové aspekty práce záchranáře
  Romana Pochylá (Brno)
  Urgentní příjem od A do Z
  Jana Flajšingrová (Brno)
  Jeden pacient dva různé pohledy, první pomoc – nemocnice
  Ondřej Ulrych (Praha)
  Specifika a odlišnosti pediatrické intenzivní péče
  Eva Lapčíková (Ostrava)
  Trochu jiná intenzivní péče…
  Jitka Dresslerová (Brno)
  Operace Sophia – námořní mise
  Mario Pytel (Brno)
  Poster area (vstup z Foyer 1) 
14:30-16:00 LÉKAŘSKÁ SEKCE: Prezentace e-posterů
Předsedající Jan Beneš, Dušan Mach, Martina Klincová, Martina Kosinová
   
16:00-16:30 Přestávka na kávu
  Sál E1c 
16:30-18:00 LÉKAŘSKÁ SEKCE - ČRR: Kardiopulmonální resuscitace
Předsedající Anatolij Truhlář, Jana Djakow
JNT Prevence zástavy oběhu kardiální etiologie v rukou nekardiologů
  Jiří Nový (Jičín)
P/C (Ne)zahájení resuscitace operátory linky 155: legislativa – medicína – etika
  Ondřej Franěk (Praha)
SP This is your captain speaking: Is there any doctor?
  Anatolij Truhlář (Hradec Králové)
SP Priority resuscitačního týmu (pro dospělé) při resuscitaci dětí
  Jana Djakow (Hořovice)
   
  Sál E1b 
 
16:30-18:00 LÉKAŘSKÁ SEKCE - EDUKACE: Simulace s nízkou mírou věrnosti v oboru AIM
Předsedající Hana Harazim, Daniel Schwarz
SP Výuka základních dovedností: opravdu potřebujeme drahé simulátory?
  Jana Kubalová (Brno)
P/C Má virtuální pacient jako simulační modalita s nízkou úrovní věrnosti nějaký význam pro pregraduální či postgraduální vzdělávání?
  Daniel Schwarz (Brno)
SP Nové výukové metody pro 21. století: PBL, TBL, CBL, Flipped classroom
  Hana Harazim (Brno)
JNT Virtuální pacient a výuka první pomoci: návod na použití
  Tereza Prokopová (Brno)
  Sál E1a 
16:30-18:00 LÉKAŘSKÁ SEKCE - JAK NA TO: Základy vědecké práce pro lékaře oboru AIM
Předsedající Jiří Málek, Jozef Klučka
JNT Co mě čeká, když chci zahájit klinický výzkum?
  Jozef Klučka (Brno)
JNT Základy statistiky vědeckých prací v medicíně
  Jiří Jarkovský (Brno)
JNT Publikační standardy "Dobrý sluha, zlý pán."
  Martina Kosinová (Brno)
JNT Nejčastější chyby a důvody k zamítnutí publikace
  David Astapenko (Hradec Králové)
  Sál E3 
16:30-18:00 LÉKAŘSKÁ SEKCE - INTENZIVNÍ MEDICÍNA: Perioperační medicína
Předsedající Jan Beneš, Tomáš Vymazal
PP Optimalizace kardiovaskulárního stavu
  Jan Beneš (Plzeň)
PP Optimální stav ventilace
  Jan Máca (Ostrava)
PP Optimální glykémie a výživa
  Michal Lipš (Praha)
PP Optimalizace psychického a fyzického stavu
  Tomáš Vymazal (Praha)
  Sál E2 
16:30-18:00 SEKCE PRO NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY: Naše zkušenosti I
Předsedající Makréta Říhová, Milan Laurinc
  Kumulativní bilance v intenzivní péči
  Tomáš Grim (Ostrava)
  Polohovanie hemodynamicky instabilného pacienta na OAIM
  Miloš Čakloš (Slovensko)
  Úskalí a zajímavosti péče o hypermorbidně obézního pacienta v intenzivní péči
  Yvona Grünwaldová (Brno)
  Streptokoková infekce u pacienta po splenektomii
  Margita Huserová (Brno)
  Pneumokoková sepse s multiorgánovým selháním u dětského pacienta
  Martina Lachetová (Brno)
  Komplexní ošetřovatelská péče o dětské pacienty po KPR
  Hana Heráčková (Praha)
  Salonek S3 
 
16:30-18:00 Setkání členů a příznivců Sekce mladých anesteziologů a intenzivistů
RT/D Martina Klincová (Brno)
   
18:00-19:00 Uvítací přípitek
   

 

Čtvrtek, 3. 10. 2019

  Sál E1c 
08:30-10:00 LÉKAŘSKÁ SEKCE - GYNEKOLOGIE-PORODNICTVÍ
Předsedající Jitka Mannová, Hana Harazim
PP Varicella u těhotné
  Jitka Mannová (Havlíčkův Brod)
PP Porod a neurologické onemocnění
  Hana Harazim (Brno)
PP Alergie na lokální anestetika
  Michal Horáček (Praha)
PP Co je nového v porodnické anestezii v roce 2019
  Petr Štourač (Brno)
  Sál E1b 
 
08:30-10:00 LÉKAŘSKÁ SEKCE - ANESTEZIOLOGIE: Koncept ERAS v reálné perioperační praxi
Předsedající Dušan Mach, Tomáš Vymazal
PP ERAS v nejlepších letech?
  Tomáš Vymazal (Praha)
PP Jaká je nejlepší analgézie?
  Dušan Mach (Nové Město na Moravě)
SP "Can ERAS concept affect POD?"
  Finn M Radtke (Dánsko)
JNT "BIS x POD aneb jak moc je důležitá hloubka anestezie"
  Jana Polášková (Praha)
   
  Sál E1a 
 
08:30-10:00 LÉKAŘSKÁ SEKCE - EDUKACE: TOP 10 publikací v ...
Předsedající Milan Kratochvíl, Ivo Křikava
SP Top 10 publikací za rok 2019 v intenzivní medicíně
  Milan Kratochvíl (Brno)
SP Top 10 publikací za rok 2019 v urgetní medicíně
  Lubomír Večeřa (Zlín)
SP Top 10 publikací za rok 2019 v anestezii
  Jozef Klučka (Brno)
SP Top 10 publikací za rok 2019 v algeziologii
  Ivo Křikava (Brno)
  Sál E3 
08:30-10:00 LÉKAŘSKÁ SEKCE - VARIA: Farmakologie v anesteziologii a intenzivní péči
Předsedající Ladislav Hess, Lucie Hauschke
PP Probouzení z celkové anestezie není opakem úvodu
  Michal Horáček (Praha)
PP Anestetika a maligní nádory
  Alice Kurzová (Praha)
PP Vývoj nových látek pro anesteziologii
  Jiří Málek (Praha)
PP Nejčastější rizika ve farmakoterapii pacientů v kritickém stavu
  Lucie Hauschke (Ústí nad Labem)
PP Prosexuální chování po oxytocinu a oxidu dusném
  Ladislav Hess (Praha)
  Sál E2 
08:30-10:00 SEKCE PRO NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY: Teplotní management
Předsedající Jana Flajšingrová, Ludmila Syrovátková
  Patofyziologie autoregulace tělesné teploty v lidském organizmu, prewarming a jeho efektivita v praxi
  Milan Hrobský (Praha)
  Projekt normotermie - implementace v praxi
  Dagmar Hlaváčková (Praha)
  Je libo zahřát?
  Richard Berger (Brno)
  Možnosti měření tělesné teploty v perioperační medicíně
  Milan Hrobský (Praha)
  Ohřev „tekutin“ v perioperační medicíně
  Pavel Neumann (Ústí nad Labem)
  Diskuse na stanovištích, závěr
  Salonek S3 
08:30-09:50 WORKSHOP: Jak připravit klinickou studii
  Roman Škulec (Ústí nad Labem)
   
  Salonek S5 
08:30-12:00 WORKSHOP: Je bezpečné uspávat desfluranem? Simulační workshop, kde si nacvičíte zvládnutí komplikací během anestezie
  Michael Stern (Praha)
   
10:00-10:30 Přestávka na kávu
   
  Salonek S3 
10:10-11:30 WORKSHOP: POCUS: Diagnostika hluboké žilní trombózy pro lékaře i nelékaře
  Roman Škulec (Ústí nad Labem)
   
  Sál E1c 
 
10:30-12:00 LÉKAŘSKÁ SEKCE - VARIA: Akutní a chronická bolest
Předsedající Ivo Křikava, Viktor Kubricht
SP Peripheral Opioid Analgesia
  Christopher Honda (USA)
SP "Opioidní epidemie" v USA a budoucnost pooperační analgezie
  Jiří Málek (Praha)
PP Protokolizace léčby pooperační bolesti
  Viktor Kubricht (Praha)
SP Ketamin – návrat ztraceného syna
  Ivo Křikava (Brno)
  Sál E1b 
 
10:30-12:00 LÉKAŘSKÁ SEKCE: Sekce Mladých anesteziologů a intenzivistů, Panelová diskuze
Předsedající Petr Štourač
RT/D Co přinesl 1. červenec 2017?
  Ondřej Jor (Ostrava)
RT/D Jak poznám, že školenec je již dost kompetentní na danou kompetenci?
  Josef Škola (Ústí nad Labem)
RT/D Můžu odmítnout nabízenou kompetenci?
  Martina Klincová (Brno)
RT/D Povinná stáž na akreditovaném pracovišti 2. typu - Jak ji umožnit v plném rozsahu?
  Dušan Mach (Nové Město na Moravě)
RT/D Je jasné, jak v současnosti postupovat, splním-li podmínky kmene?
  Eva Klabusayová (Brno)
RT/D Nový Simulační kurz – jaké jsou možnosti?
  Tomáš Vymazal (Praha)
  Sál E1a 
10:30-12:00 LÉKAŘSKÁ SEKCE - VARIA: Sběr dat a jejich význam pro činnost oboru, Panelová diskuze
Předsedající Vladimír Černý, Michal Horáček, Ladislav Dušek
RT/D Národní informační systém anesteziologické péče – kde jsme v roce 2019?
  Ladislav Dušek (Praha)
RT/D Czech Anaesthesia Clinical Trials and Audit Network
  Vladimír Černý (Ústí nad Labem/Hradec Králové)
RT/D Kyslíková terapie na pracovištích v ČR
  Jan Máca (Praha)
RT/D Výskyt demence u pacientů po anestezii v ČR
  Michal Horáček (Praha)
SP Czech Anaesthesia Day 2019
  Vladimír Černý (Ústí nad Labem/Hradec Králové)
RT/D Národní indikátory kvality anesteziologické péče
  Vladimír Černý (Ústí nad Labem/Hradec Králové), Ladislav Dušek (Praha)
  Sál E3 
10:30-12:00 LÉKAŘSKÁ SEKCE - VARIA: Historie oboru
Předsedající Jarmila Drábková, Jakub Vetešník
HO Konec rudého prezidenta aneb diferenciální diagnostika šokového stavu před 66 lety
  Martin Ponikelský (Liberec)
HO Sigmund Freud a kokain
  Ladislav Hess (Praha)
HO AR stížnostní agenda v dlouhé historii a její trvalá ponaučení
  Jarmila Drábková (Praha)
HO Václav Vojtěch Málek
  Olga Gimunová (Brno)
HO Freiwillige Rettunsgesellschaft Olmütz a První pomoc v Olomouci
  Jakub Vetešník (Olomouc)
HO Mastektomie na počátku 19. století
  Ivan Čundrle st. (Brno)
  Sál E2 
10:30-12:00 SEKCE PRO NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY: Pacient v intenzivní péči
Předsedající Renata Vyhlídalová, Branislav Moravčík
  Delirium na ICU
  Markéta Bodzašová (Brno)
  Použití dexmedetomidinu v IP v pediatrii
  Věra Nečasová (Brno)
  Post intenzivní syndrom
  Pavla Ďásková (Brno)
  Život za život
  Jana Fraňková (Brno)
  Role psychologa na KARIM
  Petra Müllerová (Plzeň)
 
  Salonek S3
12:00-14:00 WORKSHOP: Jak připravit výukovou lekci za pomoci interaktivních algoritmů AKUTNĚ.CZ
  Hana Harazim, Tereza Prokopová (Brno), Olga Smékalová (Plzeň)
   
  Sál E1c 
12:00-13:15 Satelitní sympozium: Aesculap Akademie
  Sál E1b 
12:00-13:15 Satelitní sympozium: CSL BEHRING s.r.o.
  Sál E1c 
13:15-14:30 Satelitní sympozium: B. Braun Medical s.r.o.
  Sál E1b 
13:15-14:30 Satelitní sympozium: Fresenius Kabi s.r.o.
   
  Salonek S5 
13:00-16:30 WORKSHOP: Je bezpečné uspávat desfluranem? Simulační workshop, kde si nacvičíte zvládnutí komplikací během anestezie
  Michael Stern (Praha)
   
  Sál E1c 
 
14:30-16:00 LÉKAŘSKÁ SEKCE - NEJ ABSTRAKTA
Předsedající Jan Beneš, Martina Kosinová
SP Přednáška osobnosti oboru roku 2019
  Bronislav Stibor (Rakousko)
  Prezentace nejlepších abstrakt kongresu ČSARIM 2019
SP Korelace mezi EtCO2 a mírou komprese srdečních komor měřenou transtorakální echokardiografií během kardiopulmonální resuscitace pro mimonemocniční náhlou zástavu oběhu
  Roman Škulec (Ústí nad Labem)
SP Bleskový úvod do anestezie: Evropská dotazníková akce
  Jozef Klučka (Brno)
SP Videolaryngoskopie versus přímá laryngoskopie v pediatrické anestezii: prospektivní randomizovaná kontrolovaná studie
  Jozef Klučka (Brno)
SP Možnosti využití experimentálního testu IFiTEM v diagnostice koagulopatií
  Michala Peltanová (Plzeň)
SP Can electrical bike exercise replace insulin infusion in critically ill patients? A randomised controlled trial with 6 months follow-up
  Tomáš Urban (Praha)
SP Chirurgické podmínky při použití rokuronia versus sukcinylcholinu u císařského řezu: randomizovaná studie
  Tereza Bartošová (Praha)
  Sál E1b 
 
14:30-16:00 LÉKAŘSKÁ SEKCE - VARIA: Etika a právo v oboru AIM
Předsedající Renata Černá Pařízková, Vladimír Černý
SP Kdo a proč si stěžuje?
  Hana Drábková (Hradec Králové)
SP Analýza soudních sporů našeho oboru a jak se z nich poučit pro vlastní praxi
  Vladimír Černý (Ústí nad Labem/Hradec Králové)
JNT Jak se zachovat v situaci, kdy...
  Dita Mlynářová (Praha)
  Sál E1a 
14:30-16:00 LÉKAŘSKÁ SEKCE - INTENZIVNÍ MEDICÍNA: Top of CSIM
Předsedající Vladimír Šrámek, Martin Matějovič
JNT Jak pokračovat ve vzdělání v intenzivní péči po složení atestace z AIM
  František Duška (Praha)
JNT Jak připravit nemocného k velkému elektivnímu výkonu – trochu jiný úhel pohledu
  Martin Matějovič (Plzeň)
SP Proč si do ICU týmu přizvat klinického farmaceuta/farmakologa/mikrobiologa
  Pavel Suk (Brno)
SP Život po životě (na ICU) – jaký je, jak ho ovlivnit, jak ho přijmout
  Kateřina Rusínová (Praha)
  Sál E3 
14:30-16:00 LÉKAŘSKÁ SEKCE - ANESTEZIOLOGIE: Naši anesteziologové na zahraničních misích a v mimořádných podmínkách                             
Předsedající Pavel Ševčík, Radomír Čumlivski
SP Humanitární mise v rozvojových zemích v době míru
  Radomír Čumlivski (Rakousko)
SP Anestezie a perioperační péče v Jižním Súdánu
  Miroslav Durila (Praha)
SP Anesteziologem v jemenském přístavním městě Hudaydah
  Dušan Mach (Nové Město na Moravě)
SP The ONLY winner in war is MEDICINE aneb Proč je Afgánistán v zeleném jiný…
  Tomáš Henlín (Praha)
  Sál E2 
14:30-16:00 SEKCE PRO NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY: Co nám pomáhá
Předsedající Jana Hocková, Eva Lapčíková
  V čem je dnešní sestra přesvědčivě dominantní
  Jarmila Drábková (Praha)
  Zkušenosti s adaptačním procesem KARIM
  Jana Hocková (Praha)
  Musí umět sestra počítat?
  Silvie Poláčková (Brno)
  Mobility protokol jako cesta
  Branislav Moravčík (Brno)
  Elektronická ošetřovatelská dokumentace
  Petr Bauer (Brno)
  Simulace bez legrace
  Radek Kasl (Praha)
  Poster area (vstup z Foyer 1) 
14:30-16:00 SEKCE PRO NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY: Prezentace e-posterů
Předsedající Markéta Říhová, Taťána Maňasová
   
16:00-16:30 Přestávka na kávu
  Salonek S3 
16:00-18:00 Praktický workshop pro lékaře – Úvod do ultrazvuku při léčbě bolesti
  Tomáš Gabrhelík (Zlín)
   
  Sál E1c 
16:30-18:00 LÉKAŘSKÁ SEKCE - INTENZIVNÍ MEDICÍNA: Sedace v intenzivní péči
Předsedající Milan Kratochvíl, Marcela Káňová
PP ICU Delirium – proč by mě mělo zajímat?
  Milan Kratochvíl (Brno)
PP Na prvním místě je nefarmakologická profylaxe
  Martin Pavlík (Brno)
PP Léčba ICU deliria
  Marcela Káňová (Ostrava)
PP Najdeme delirium na PICU?
  Jozef Klučka (Brno)
   
  Sál E1b 
 
16:30-18:00 LÉKAŘSKÁ SEKCE - ANESTEZIOLOGIE: Regionální anestezie
Předsedající Dušan Mach, David Doležal
PP Co přinesly nové blokády na trupu… aneb vyfukováním tabákového kouře pod hladinu vody zlato nevzniká
  David Doležal (Hradec Králové)
PP “Utajené” fasciální prostory na krku
  Daniel Nalos (Ústí nad Labem)
PP Co je nového v intraneurální aplikaci
  Milan Jelínek (Brno)
PP Výuka RA ve světě… aneb co dluží naše odborná společnost mladým anesteziologům?
  Barbora Capková (Nové Město na Moravě)
  Sál E1a 
16:30-18:00 LÉKAŘSKÁ SEKCE - ANESTEZIOLOGIE: Dětská anestezie
Předsedající Barbora Nedomová, Lucie Jurečková - Vaculíková
PP Procedurální sedace u dětí
  Lucie Jurečková - Vaculíková (Olomouc)
PP Anestezie a dětský mozek: znalosti a praxe 2019
  Radomír Čumlivski (Rakousko)
PP Neurotoxicita anestetík - mýtus alebo realita?
  Barbora Nedomová (Slovensko)
PP Anestezie u novorozence
  Vladimír Mixa (Praha)
  Sál E3 
16:30-18:00 LÉKAŘSKÁ SEKCE - ANESTEZIOLOGIE: Anesteziologie a intenzivní péče v neurochirurgii
Předsedající Věra Špatenková, Roman Gál
PP Příprava pacienta k neurochirurgickému výkonu - frailty
  Zdeněk Krejzar (Liberec)
PP Neuroanestezie - na co nesmíme zapomenout
  Roman Gál (Brno)
PP Pacient po neurochirurgickém výkonu - co je podstatné
  Věra Špatenková (Liberec)
PP Fyziologické ukazatele optimální hodnoty krevního tlaku u pacienta s inzultem mozku
  Pavla Mlčková (Praha)
  Sál E2 
16:30-18:00 SEKCE PRO NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY: Naše zkušenosti II
Předsedající Markéta Říhová, Taťána Maňasová
  Regionální blokády v pediatrii
  Tereza Kolářová (Brno)
  Využití ventilátoru TwinStream při výkonech ORL
  Hana Nejdlová (Plzeň)
  Adenosin, využití při operačním řešení aneurysma v neurochirurgii z pohledu anesteziologické sestry
  Lenka Škardová (Plzeň)
  Transplantace plic - a co potom?
  Šárka Sedláčková (Praha)
  Vzestup D-dimerů signalizuje selhání ECMO
  Šárka Švecová (Brno)
  Využití extrakorporálního cytokinového adsorbéru u pacientů v septickém stavu
  Lukáš Kubal (Praha)
  SONO Music Club 
20:00 Společenský večer
  Autobusy odjedou v 19:30 od BVV (pavilon E na ulici Křížkovského u brány č. 4). Zpět bude možné využít dopravu v 1:15 a 1:45.

 

Pátek, 4. 10. 2019

  Sál E1c 
08:30-10:00 LÉKAŘSKÁ SEKCE: Speciální téma
Předsedající Štefan Trenkler, Matěj Krejčí
JNT Spokojenost aneb jak si udržet pozitivní mysl?
  Matěj Krejčí
SP Artificial intelligence ante portas
  Štefan Trenkler (Slovensko)
   
  Sál E1b
 
08:30-10:00 LÉKAŘSKÁ SEKCE: Přednemocniční neodkladná péče a její návaznost na obor AIM
Předsedající Roman Škulec, Petr Vojtíšek
SP Transportuji pacienta s kardiologickou katastrofou
  Roman Škulec (Ústí nad Labem)
SP Transportuji pacienta se závažným úrazem
  Anatolij Truhlář (Hradec Králové)
SP Vůz ZZS je pojízdná jednotka intenzivní péče – je to skutečně tak?
  Petr Vojtíšek (Ústí nad Labem)
SP Jaké je správné strukturované předání pacienta?
  David Peřan (Praha)
  Salonek S5 
09:00-10:00 WORKSHOP s využitím TestChest
  Milan Kratochvíl. Marek Kovář, Jak Dvořáček (Brno)
   
  Salonek S5 
10:00-11:00 WORKSHOP s využitím TestChest
  Milan Kratochvíl. Marek Kovář, Jak Dvořáček (Brno)
   
10:00-10:30 Přestávka na kávu
   
  Sál E1c 
 
10:30-12:00 LÉKAŘSKÁ SEKCE - ANESTEZIOLOGIE: Srdeční zástava nejen na operačním sále z neobvyklé příčiny
Předsedající Pavel Neumann, Antonín Pařízek
P/C Je operační sál bezpečným prostředím pro srdeční zástavu?
  Petr Štourač (Brno)
PP Perimortální císařský řez
  Antonín Pařízek (Praha)
PP Polib si žábu
  Michaela Sekerášová (Praha)
PP Delirium tremens jako příčina srdeční zástavy?
  Renata Černá Pařízková (Hradec Králové)
PP Masivní plicní embolie s náhlou zástavou oběhu během operace - trombolýza jako ultimum refugium?                                      
  Pavel Neumann (Ústí nad Labem)
  Sál E1b 
10:30-12:00 LÉKAŘSKÁ SEKCE - ANESTEZIOLOGIE: Privátní anestezie
Předsedající Michal Otáhal, Roman Malý
P/C Rozdíly TIVA/TCI, remifentanil/sufentanil aneb farmako-ekonomika v privátní praxi
  Michal Otáhal (Praha)
PP Analgosedace v privátní praxi pro stomatologické výkony u dospělých pacientů
  Roman Malý (Brno)
P/C Stomatologické výkony u dětského pacienta, analgosedace nebo celková anestezie?
  Vladimír Mixa (Praha)
JNT Jak se správně pojistit pro privátní praxi
  Martin Voldřich (Praha)
  Sál E1c 
12:00-12:30 Zakončení kongresu
   

 

 

Sekretariát kongresu
GUARANT International spol. s r. o.
Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4
Tel.: 284 001 444, Fax: 284 001 448
E-mail: csarim2019@guarant.cz

© 2019 GUARANT International spol. s r. o.