zpět na úvodní stránku

Program lékařské e-posterové sekce

Místo konání: Poster Area 1–3
Datum konání: čtvrtek 7. 9. 2017 od 14.30 do 16.00
Moderátoři: J. Beneš, I. Křikava, D. Mach, P. Štourač
Formát: prezentace klíčových bodů e-posteru (5’) + diskuze (2’)

Informace pro přípravu e-posterů naleznete zde.

E-poster board 1.
Přednemocniční péče
Regionální anestezie
Jiné

Moderátor: D. Mach

1. ID 7
Pediatrický protokol a jeho využití v praxi

H. Kocumová (Praha)

2. ID 17
Naše zkušenosti s přednemocniční protidestičkovou terapií u STEMI

R. Sviták (Hořovice)

3. ID 61
Strukturální změny periferních nervů následující sekundárně poškození mozkové tkáně

A. Sargsjan (Praha)

4. ID 71
SONO navigovaná blokáda nervus fibularis communis k výkonům na pátém paprsku dolní končetiny

J. Šorna (Liberec)

5. ID 5
Zajištění mechanické ventilace u pacientů s nozokomiální pneumonií: retrospektivní, observační studie

R. Uvízl (Olomouc)

6. ID 21
Plazma free koncept u transplantace jater

P. Vychodil (Praha)

7. ID 50
Průzkum pracovních podmínek mezi anesteziology v ČR do 35 let

M. Hilšerová (Praha)

8. ID 62
The roles of Physicians’ Assistant (Anaesthesia) in the anaesthetic practice – General District Hospital perspective

I. Otáhal (Velká Británie)

 

E-poster board 2.
Experimentální práce
Následná intenzivní péče
Paliativní medicína a etika
Perioperační péče a optimalizace

Moderátor: J. Beneš, I. Křikava

1. ID 3
Vliv hypernatremie na endoteliální glykokalyx – experimentální studie

D. Astapenko (Hradec Králové)

2. ID 67
Stav minimálneho vedomia

A. Škutchanová (Slovensko)

3. ID 1
Evaluating role of dexmedetomidine in improving the analgesic profile of thoracic paravertebral block and postoperative pulmonary functions in thoracotomy surgeries: a randomized prospective clinical trial

E. Mahran (Egypt)

4. ID 11
Hypotenze po úvodu do celkové anestezie

O. Jor (Ostrava)

5. ID 64
Vliv různých nastavení displeje anesteziologického přístroje na incidenci parametru hloubky anestezie a měření míry bolesti mimo doporučené hodnoty

J. Hrubý (Austrálie)

6. ID 65
Surgical Pleth Index (SPI): Odhad pooperační bolesti a ovlivnění probouzení z anestezie / Surgical Pleth Index: Prediction of postoperative pain and the influence of arousal

T. Ledowski (Austrálie)

7. ID 66
Předoperační příprava levosimendanem u akutní dekompenzace chronického srdečního selhání

O. Hrazdilová (Brno)

8. ID 47
Plazmaferéza a invazivní výkony: individualizovaný přístup

B. Paldusová (Liberec)

 

E-poster board 3.
Dětská anestezie a intenzivní péče
Kazuistiky
Anestezie a intenzivní péče v gynekologii a porodnictví
Celková anestezie a zajištění dýchacích cest

Moderátor: P. Štourač

1. ID 9
Pozice laryngeální masky u pediatrických pacientů podstupujících MRI vyšetření mozku: prospektivní observační studie

J. Klučka (Brno)

2. ID 10
Reziduální blokáda na operačním sále a dospávacím pokoji u pediatrických pacient: prospektivní observační studie (průběžné výsledky)

J. Klučka (Brno)

3. ID 40
Streptokokový syndrom toxického šoku při preseptální orbitální nekróze

M. Kopecká (Praha)

4. ID 58
Otrava kombinací léči s extrémně prodlouženým QT intervalem a překvapivě rychlou úpravou QT intervalu

P. Vojtíšek (Ústí nad Labem)

5. ID 2
Úspěšné podání naloxonu v průběhu srdeční zástavy při porodní analgezii remifentanilem: kazuistika a retrospektivní audit

A. Aboši (Sokolov)

6. ID 69
Vliv porodnické anestezie a analgezie na další průběh onemocnění u rodičky se sclerosis multiplex: retrospektivní studie

H. Harazim (Brno)

7. ID 70
i-gel s tryskovou ventilací u výkonů intervenční bronchologie

P. Michálek (Praha)

Sekretariát kongresu
GUARANT International spol. s r. o.
Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4
Tel.: 284 001 444, Fax: 284 001 448
E-mail: csarim2019@guarant.cz

© 2019 GUARANT International spol. s r. o.