zpět na úvodní stránku

Program nelékařské e-posterové sekce

Místo konání: Poster Area 1
Datum konání: pátek 8. 9. 2017 od 14.30 do 16.00
Moderátoři: J. Dresslerová, M. Říhová
Formát: prezentace klíčových bodů e-posteru (5’) + diskuze (2’)

Informace pro přípravu e-posterů naleznete zde.

Kazuistiky, Přehledová sdělení, Ošetřovatelské postupy v intenzivní péče, Jiné

1. ID 55
Chlapec s atypickým hemolyticko-uremickým syndromem s multiorgánovým selháním
E. Lapčíková, M. Hlávková (Ostrava)

2. ID 31
Dlouhodobá ošetřovatelská péče o kriticky popálené dítě

K. Kubečková, O. Rýznarová (Ostrava)

3. ID 54
„Pravé hodnoty nestojí jen na nohou“

M. Glücková, P. Hlaváčková (Olomouc)

4. ID 60
Pronační poloha u pacienta v intenzivní péči

P. Sýkorová, A. Štenglová (Plzeň)

5. ID 35
Dítě na domácí umělé plicní ventilaci

Z. Rautová, V. Jandorová, M. Hlávková (Ostrava)

6. ID 41
Vivere militare est / život je boj

I. Suchánková, Z. Czechová (Olomouc)

7. ID 32
První psychická pomoc ve FNO

S. Bašistová, M. Partilová, M. Vzorková, K. Mazurková (Ostrava)

8. ID 59
Soucitná péče z pohledu sestry na resuscitačním oddělení

R. Vopálková, K. Čáslavská, P. Waldauf (Praha)

9. ID 57
Delirium v intenzivní péči

J. Součková, A. Kolaříková, P. Caletka, K. Čáslavská (Praha)

10. ID 18
Vyšetření funkce jater přístrojem LiMON

Š. Stoklasová, J. Chrástová (Brno)

11. ID 82
Invazivní meningokokové onemocnění s agresivním průběhem – kazuistika

A. Vlasáková, J. Kašparová (Plzeň)

Sekretariát kongresu
GUARANT International spol. s r. o.
Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4
Tel.: 284 001 444, Fax: 284 001 448
E-mail: csarim2019@guarant.cz

© 2019 GUARANT International spol. s r. o.