zpět na úvodní stránku

 

 

Vysvětlivky zkratek:
PP = přehledová přednáška, JNT = jak na to..., K = kazuistika/komplikace, EL = edukační lekce, RT/D = společná diskuze, P/C = PRO/CON,
HO = historie oboru, SP = speciální přednáška, WS = workshop

 

Středa, 2. 10. 2019

  Salonek S3 
09:00-10:30 EDUKAČNÍ LEKCE: Hemodynamické optimalizace
Předsedající Jan Beneš (Plzeň)
   
10:30-10:45 Přestávka na kávu
  Sál E3 
14:30-16:00 LÉKAŘSKÁ SEKCE - EDUKACE: Simulace s vysokou mírou věrnosti v oboru AIM
Předsedající Michael Stern, Olga Klementová
JNT Proč a jak pořádat simulační kurzy
  Michael Stern (Praha)
JNT Struktura simulačních kurzů a řešení problémů
  Tomáš Bačkai (Praha)
SP (Ne)technické dovednosti v simulaci
  Olga Klementová (Olomouc)
SP Role technika v simulační laboratoři
  Tomáš Kovrzek (Praha)
   
16:00-16:30 Přestávka na kávu
  Sál E1b 
16:30-18:00 LÉKAŘSKÁ SEKCE - EDUKACE: Simulace s nízkou mírou věrnosti v oboru AIM
Předsedající Hana Harazim, Daniel Schwarz
SP Výuka základních dovedností: opravdu potřebujeme drahé simulátory?
  Jana Kubalová (Brno)
P/C Má virtuální pacient jako simulační modalita s nízkou úrovní věrnosti nějaký význam pro pregraduální či postgraduální vzdělávání?
  Daniel Schwarz (Brno)
SP Nové výukové metody pro 21. století: PBL, TBL, CBL, Flipped classroom
  Hana Harazim (Brno)
JNT Virtuální pacient a výuka první pomoci: návod na použití
  Tereza Prokopová (Brno)

 

Čtvrtek, 3. 10. 2019

  Sál E1 a 
08:30-10:00 LÉKAŘSKÁ SEKCE - EDUKACE: TOP 10 publikací v ...
Předsedající Milan Kratochvíl, Ivo Křikava
SP Top 10 publikací za rok 2019 v intenzivní medicíně
  Milan Kratochvíl (Brno)
SP Top 10 publikací za rok 2019 v urgetní medicíně
  Lubomír Večeřa (Zlín)
SP Top 10 publikací za rok 2019 v anestezii
  Jozef Klučka (Brno)
SP Top 10 publikací za rok 2019 v algeziologii
  Ivo Křikava (Brno)
   
10:00-10:30 Přestávka na kávu
  Sál E1c 
10:30-12:00 LÉKAŘSKÁ SEKCE - VARIA: Akutní a chronická bolest
Předsedající Ivo Křikava, Viktor Kubricht
SP Peripheral Opioid Analgesia
  Christopher Honda (USA)
SP "Opioidní epidemie" v USA a budoucnost pooperační analgezie                                                               
  Jiří Málek (Praha)
SP Protokolizace léčby pooperační bolesti
  Viktor Kubricht (Praha)
SP Ketamin – návrat ztraceného syna
  Ivo Křikava (Brno)
  Salonek S3 
12:00-14:00 WORKSHOP: Jak připravit výukovou lekci za pomoci interaktivních algoritmů AKUTNĚ.CZ
  Hana Harazim, Tereza Prokopová (Brno), Olga Smékalová (Plzeň)
   
  Sál E1c 
14:30-16:00 LÉKAŘSKÁ SEKCE - NEJ ABSTRAKTA
Předsedající Jan Beneš, Martina Kosinová
SP Přednáška osobnosti oboru roku 2019
  Bronislav Stibor (Rakousko)
  Prezentace nejlepších abstrakt kongresu ČSARIM 2019
SP Korelace mezi EtCO2 a mírou komprese srdečních komor měřenou transtorakální echokardiografií během kardiopulmonální resuscitace pro mimonemocniční náhlou zástavu oběhu
  Roman Škulec (Ústí nad Labem)
SP Bleskový úvod do anestezie: Evropská dotazníková akce
  Jozef Klučka (Brno)
SP Videolaryngoskopie versus přímá laryngoskopie v pediatrické anestezii: prospektivní randomizovaná kontrolovaná studie
  Jozef Klučka (Brno)
SP Možnosti využití experimentálního testu IFiTEM v diagnostice koagulopatií
  Michala Peltanová (Plzeň)
SP Can electrical bike exercise replace insulin infusion in critically ill patients? A randomised controlled trial with 6 months follow-up
  Tomáš Urban (Praha)
SP Chirurgické podmínky při použití rokuronia versus sukcinylcholinu u císařského řezu: randomizovaná studie
  Tereza Bartošová (Praha)
   
16:00-16:30 Přestávka na kávu
  Sál E1b 
 
16:30-18:00 LÉKAŘSKÁ SEKCE - ANESTEZIOLOGIE: Regionální anestezie
Předsedající Dušan Mach, David Doležal
PP Co přinesly nové blokády na trupu…aneb vyfukováním tabákového kouře pod hladinu vody zlato nevzniká                               
  David Doležal (Hradec Králové)
PP “Utajené” fasciální prostory na krku
  Daniel Nalos (Ústí nad Labem)
PP Co je nového v intraneurální aplikaci
  Milan Jelínek (Brno)
PP Výuka RA ve světě…aneb co dluží naše odborná společnost mladým anesteziologům?
  Barbora Capková (Nové Město na Moravě)

 

Pátek, 4. 10. 2019

  Sál E1c 
 
08:30-10:00 LÉKAŘSKÁ SEKCE: Přednemocniční neodkladná péče a její návaznost na obor AIM
Předsedající Roman Škulec, Petr Vojtíšek
SP Transportuji pacienta s kardiologickou katastrofou
  Roman Škulec (Ústí nad Labem)
SP Transportuji pacienta se závažným úrazem
  Anatolij Truhlář (Hradec Králové)
SP Vůz ZZS je pojízdná jednotka intenzivní péče – je to skutečně tak?
  Petr Vojtíšek (Ústí nad Labem)
SP Jaké je správné strukturované předání pacienta?
  David Peřan (Praha)
   
10:00-10:30 Přestávka na kávu
  Sál E1c 
 
10:30-12:00 LÉKAŘSKÁ SEKCE - ANESTEZIOLOGIE: Srdeční zástava nejen na operačním sále z neobvyklé příčiny
Předsedající Pavel Neumann, Antonín Pařízek
P/C Je operační sál bezpečným prostředím pro srdeční zástavu?
  Petr Štourač (Brno)
PP Perimortální císařský řez
  Antonín Pařízek (Praha)
PP Polib si žábu
  Michaela Sekerášová (Praha)
PP Delirium tremens jako příčina srdeční zástavy?
  Renata Černá Pařízková (Hradec Králové)
PP Masivní plicní embolie s náhlou zástavou oběhu během operace - trombolýza jako ultimum refugium?                                      
  Pavel Neumann (Ústí nad Labem)

 

 

Sekretariát kongresu
GUARANT International spol. s r. o.
Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4
Tel.: 284 001 444, Fax: 284 001 448
E-mail: csarim2019@guarant.cz

© 2019 GUARANT International spol. s r. o.