zpět na úvodní stránku

 

Vysvětlivky zkratek:
PP = přehledová přednáška, JNT = jak na to..., K = kazuistika/komplikace, EL = edukační lekce, RT/D = společná diskuze, P/C = PRO/CON,
HO = historie oboru, SP = speciální přednáška, WS = workshop
 

Středa, 2. 10. 2019

  Sál E1b 
09:00-10:30 EDUKAČNÍ LEKCE: Jak na to...
Předsedající Jan Bláha, Michael Štern
JNT Jak na to... první článek v AIM
  Jiří Málek (Praha)
JNT Jak na to... akutní císařský řez
  Jan Bláha (Praha)
JNT Jak na to... prevence a řešení forenzních následků činnosti anesteziologa a intenzivisty
  Renata Černá Pařízková (Hradec Králové)
JNT Jak na to... začínáme s postgraduální simulací
  Michael Stern (Praha)
  Sál E1c+E1b 
10:45-12:00 ZAHÁJENÍ KONGRESU
  Petr Štourač (Brno), Vladimír Černý (Ústí nad Labem/Hradec Králové)
SP Lemonova přednáška: Báječná léta s alkoholem v oboru AIM aneb Route Sixty Six
  Pavel Ševčík (Ostrava)
  Sál E1b 
14:30-16:00 LÉKAŘSKÁ SEKCE - ANESTEZIOLOGIE: Zajištění dýchacích cest
Předsedající Pavel Michálek, Josef Škola
PP Supraglotické pomůcky up-to date
  Pavel Michálek (Praha)
JNT Urgentní zajištění dýchacích cest, zkušenosti a doporučení
  Michal Otáhal (Praha)
JNT RSI u rizikového pacienta: praxe versus doporučení
  Jozef Klučka (Brno)
JNT Obtížné zajištění dýchacích cest, jak postupovat v klinické praxi: Doporučení ČSARIM pro obtížné zajištění dýchacích cest
  Josef Škola (Ústí nad Labem)
  Salonek S3 
16:30-18:00 Setkání členů a příznivců Sekce mladých anesteziologů a intenzivistů
  Martina Klincová (Brno)
   

 

Čtvrtek, 3. 10. 2019

  Sál E1b 
08:30-10:00 LÉKAŘSKÁ SEKCE - ANESTEZIOLOGIE: Koncept ERAS v reálné perioperační praxi
Předsedající Dušan Mach, Tomáš Vymazal
PP ERAS v nejlepších letech?
  Tomáš Vymazal (Praha)
PP Jaká je nejlepší analgézie?
  Dušan Mach (Nové Město na Moravě)
PP "Can ERAS concept affect POD?"
  Finn M Radtke (Dánsko)
PP "BIS x POD aneb jak moc je důležitá hloubka anestezie"
  Jana Polášková (Praha)
  Sál E1b 
10:30-12:00 LÉKAŘSKÁ SEKCE: Sekce Mladých anesteziologů a intenzivistů, Panelová diskuze
Předsedající Petr Štourač
RT/D Co přinesl 1. červenec 2017?
  Ondřej Jor (Ostrava)
RT/D Jak poznám, že školenec je již dost kompetentní na danou kompetenci?
  Josef Škola (Ústí nad Labem)
RT/D Můžu odmítnout nabízenou kompetenci?
  Martina Klincová (Brno)
RT/D Povinná stáž na akreditovaném pracovišti 2. typu - Jak ji umožnit v plném rozsahu?
  Dušan Mach (Nové Město na Moravě)
RT/D Je jasné, jak v současnosti postupovat, splním-li podmínky kmene?
  Eva Klabusayová (Brno)
RT/D Nový Simulační kurz – jaké jsou možnosti?
  Tomáš Vymazal (Praha)
  Sál E1b 
14:30-16:00 LÉKAŘSKÁ SEKCE - VARIA: Etika a právo v oboru AIM
Předsedající Renata Černá Pařízková, Vladimír Černý
SP Kdo a proč si stěžuje?
  Hana Drábková (Hradec Králové)
SP Analýza soudních sporů našeho oboru a jak se z nich poučit pro vlastní praxi
  Vladimír Černý (Ústí nad Labem/Hradec Králové)
JNT Jak se zachovat v situaci, kdy...
  Dita Mlynářová (Praha)
  Sál E1b 
 
16:30-18:00 LÉKAŘSKÁ SEKCE - ANESTEZIOLOGIE: Regionální anestezie
Předsedající Dušan Mach, David Doležal
PP Co přinesly nové blokády na trupu…aneb vyfukováním tabákového kouře pod hladinu vody zlato nevzniká                                 
  David Doležal (Hradec Králové)
PP “Utajené” fasciální prostory na krku
  Daniel Nalos (Ústí nad Labem)
PP Co je nového v intraneurální aplikaci
  Milan Jelínek (Brno)
PP Výuka RA ve světě…aneb co dluží naše odborná společnost mladým anesteziologům?
  Barbora Capková (Nové Město na Moravě)

 

Pátek, 4. 10. 2019

  Sál E1b 
 
08:30-10:00 LÉKAŘSKÁ SEKCE: Přednemocniční neodkladná péče a její návaznost na obor AIM
Předsedající Roman Škulec, Petr Vojtíšek
SP Transportuji pacienta s kardiologickou katastrofou
  Roman Škulec (Ústí nad Labem)
SP Transportuji pacienta se závažným úrazem
  Anatolij Truhlář (Hradec Králové)
SP Vůz ZZS je pojízdná jednotka intenzivní péče – je to skutečně tak?
  Petr Vojtíšek (Ústí nad Labem)
SP Jaké je správné strukturované předání pacienta?
  David Peřan (Praha)
  Sál E1c 
 
10:30-12:00 LÉKAŘSKÁ SEKCE - ANESTEZIOLOGIE: Srdeční zástava nejen na operačním sále z neobvyklé příčiny
Předsedající Pavel Neumann, Antonín Pařízek
P/C Je operační sál bezpečným prostředím pro srdeční zástavu?
  Petr Štourač (Brno)
PP Perimortální císařský řez
  Antonín Pařízek (Praha)
PP Polib si žábu
  Michaela Sekerášová (Praha)
PP Delirium tremens jako příčina srdeční zástavy?
  Renata Černá Pařízková (Hradec Králové)
PP Masivní plicní embolie s náhlou zástavou oběhu během operace - trombolýza jako ultimum refugium?                                      
  Pavel Neumann (Ústí nad Labem)

 

 

Sekretariát kongresu
GUARANT International spol. s r. o.
Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4
Tel.: 284 001 444, Fax: 284 001 448
E-mail: csarim2019@guarant.cz

© 2019 GUARANT International spol. s r. o.