zpět na úvodní stránku

Registrace

 
Registrační poplatky Časná registrace
do 30. června 2019
Registrace
od 1. července 2019
Lékař - člen ČSARIM 2 400 Kč 2 800 Kč
Prezentující autor abstraktu – člen ČSARIM 1 600 Kč 1 900 Kč
Lékař - nečlen ČSARIM 2 900 Kč 3 300 Kč
Prezentující autor abstraktu – nečlen ČSARIM 2 200 Kč 2 500 Kč
Lékař do 30 let - člen ČSARIM 1 600 Kč 1 900 Kč
Lékař do 30 let - nečlen ČSARIM 2 200 Kč 2 500 Kč
Nelékařský zdravotnický pracovník - člen ČSARIM 1 600 Kč 1 900 Kč
Prezentující autor abstraktu - nelékařský zdravotnický pracovník - člen ČSARIM 1 300 Kč 1 600 Kč
Nelékařský zdravotnický pracovník - nečlen ČSARIM 1 700 Kč 2 100 Kč
Prezentující autor abstraktu - nelékařský zdravotnický pracovník - nečlen ČSARIM 1 400 Kč 1 800 Kč
Nelékařský zdravotnický pracovník - člen ČAS sekce ARIP 1 400 Kč 1 700 Kč
Prezentující autor abstraktu - nelékařský zdravotnický pracovník - člen ČAS sekce ARIP                  1 100 Kč 1 400 Kč
Ostatní (farmaceutické spol. a další) 6 000 Kč 6 000 Kč
Studenti LF* 0 Kč 0 Kč
Jednodenní registrační poplatek - člen ČSARIM 1 600 Kč 1 800 Kč
Jednodenní registrační poplatek - nečlen ČSARIM 1 750 Kč 1 950 Kč

*Studenti musejí při on-line registraci vložit kopii platné studentské karty nebo potvrzení z univerzity.

 

Upozornění:

Platbu za registrační poplatek je třeba uhradit ve stanoveném termínu pro časnou a pozdní registraci. V případě, že platba nebude obdržena ve stanoveném termínu, bude Váš registrační poplatek automaticky navýšen.

Registrační poplatek zahrnuje

  • vstup na odborná jednání kongresu
  • kongresové materiály
  • doprovodná výstava
  • kávové přestávky
  • účast na Uvítacím přípitku
 

V případě zájmu o registraci je nutné vyplnit Formulář pro osobní údaje a následně pokračovat ve výběru příslušného registračního poplatku. V průběhu registrace Vám bude na emailovou adresu zasláno automaticky vygenerované heslo. Heslo je totožné pro všechny dostupné online formuláře (registrace a ubytování), ale také pro on-line platební systém (viz. Platební podmínky).

Po vyplnění registračního formuláře Vám bude do tří pracovních dnů zasláno emailem potvrzení spolu s informacemi pro provedení platby.

V případě skupinové registrace (10 účastníků a více) kontaktujte kongresový sekretariát emailem na csarim2019@guarant.cz.

Platební podmínky

Registrační poplatek spolu s ostatními platbami je nutné uhradit v Kč v plné výši před začátkem kongresu, a to bankovním převodem nebo platební kartou.

1. Platební karta

Možnost platit platebními kartami: MasterCard/Eurocard, Visa a Diners Club.

Pro platbu platební kartou můžete využít On-line platební systém. Systém je dostupný s heslem, které bylo zasláno na Váš email během registračního procesu a akceptuje platební karty MasterCard/Eurocard, Visa a Diners Club.

2. Bankovní převod

Bankovní údaje s jedinečným desetimístným variabilním symbolem Vám budou zaslány do 3 pracovních dnů od vyplnění registračního formuláře. Platby bez tohoto symbolu nemohou být identifikovány a registrace nebude potvrzena.

Platba bankovním převodem je možná do 18. září 2019. Po tomto termínu přijímáme pouze platby platební kartou prostřednictvím On-line platebního systému.

Zrušení registrace

Sekretariát kongresu musí být vyrozuměn o zrušení účasti na akci písemně e-mailem na csarim2019@guarant.cz nebo faxem +420 284 001 448. Zrušení po telefonu nebude akceptováno.

Po zrušení registrace budou uplatňovány následující storno podmínky:

Termín zrušení registrace Storno poplatek
Do 5. srpna 2019 bez storno poplatku, pouze manipulační poplatek 150 Kč
Od 6. srpna do 2. září 2019 50 % registračního poplatku
Od 3. září 2019 100 % registračního poplatku

V případě změny registrace/ubytování/vratky vzniklé pochybením účastníka si GUARANT International vyhrazuje právo účtovat 150 Kč manipulační poplatek.

 

Sekretariát kongresu
GUARANT International spol. s r. o.
Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4
Tel.: 284 001 444, Fax: 284 001 448
E-mail: csarim2019@guarant.cz

© 2019 GUARANT International spol. s r. o.